• Navigator
Vyváženost v rozhlasovém a televizním vysílání

O projektu:

Cílem projektu, jehož řešiteli jsou Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy a společnost Newton Media, je vyvinout nové nástroje, které přispějí k přesnějšímu měření objektivity a vyváženosti v rozhlasovém a televizním vysílání, a to zejména v předvolebních obdobích. Výstupy projektu směřují k vytvoření metodiky pro obsahové analýzy vysílání, která bude aplikovatelná do regulační a analytické praxe. Výstupy projektu budou nabídnuty k využití v první řadě samotným regulačním orgánům, ale také široké odborné veřejnosti včetně vysílatelů a zpracovatelů mediálních analýz. Výsledky projektu budou využity také v oblasti vědy a výzkumu v rámci mediálních studií a při profesní přípravě budoucích novinářů a mediálních odborníků.


Hlavní řešitel: Jan Křeček

Tým FSV UK: Vlastimil Nečas, Jan Miessler, Irena Prázová

Tým Newton Media, a.s.: Ivan Vodochodský, Eva RůžičkováŘešení grantu TAČR Vyváženost v rozhlasovém a televizním vysílání bylo dle plánu ukončeno v květnu 2022 vydáním závěrečné odborné monografie Vyváženost ve vysílání, kterou lze objednat u nakladatelství Grada.
Partneři